Kancelaria

VERITAS LEX Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Jarosiński powstała w 2012 r.  Założycielem Kancelarii jest Arkadiusz Jarosiński, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Arkadiusz Jarosiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Od 2002 r. Arkadiusz Jarosiński był współpracownikiem warszawskich kancelarii radców prawnych zajmujących się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz obsługą prawną osób fizycznych. W tym czasie specjalizował się w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Do jego zadań i obowiązków należała bieżąca obsługa prawna klientów kancelarii, kontakt z urzędami i sądami oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, a także zastępstwo przed organami administracji publicznej.

Równolegle do działalności prawniczej, Arkadiusz Jarosiński współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W latach 1998-2007 był związany ze Stowarzyszeniem Amnesty International, pełniąc min. funkcję dyrektora. Od 2007 roku jest współpracownikiem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dla której świadczy poradnictwo prawne oraz prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla organizacji pozarządowych. Arkadiusz Jarosiński jest jednym z fundatorów Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych „Tractus”, której celem jest działalność oświatowa i edukacyjna, działalność kulturalna oraz wszelka wspierająca działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących cele społecznie i ekonomicznie użyteczne.

Arkadiusz Jarosiński jest autorem publikacji na temat praw człowieka, działalności organizacji pozarządowych oraz prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym odpowiedzialności członków organów organizacji pozarządowych. Jest on także autorem ekspertyz prawnych z zakresu działalności organizacji pozarządowych.